EKOLOGIJA

Minaco d.o.o posluje u skladu sa ekološkim standardima koje zahtijeva Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska.

Od 2015 godine Minaco d.o.o. ispunjava svoje zakonske obaveze putem Fonda za zaštitu okoliša u Federaciji BiH , te u Republici Srpskoj.
U 2015.godini Minaco d.o.o. je uključen u sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada putem operatera sistema Eko pak d.o.o. Sarajevo za FBiH.
Minaco d.o.o. uključenjem u sistem Eko pak-a finansijski doprinosi uspostavi i razvoju dugoročnog, transparentnog i efikasnog sistema Zelene tačke za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada u našoj zemlji po uzoru na najefikasnije sisteme zemalja Evrope.
Minaco d.o.o. je registrovan i u informacioni sistem upravljanja otpadom FBiH na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o gospodarenju otpadom.
Što znači, da su kupci naših proizvoda automatski uključeni u sistem zbrinjavanja otpada.

ZAJEDNO SA VAMA MI BRINEMO O OKOLIŠU