BP - CIRKULACIJSKA ULJA

BP Energol CS
Tehnički list

Visokokvalitetna mineralna ulja (tip HH) za primjenu u širokom rasponu raznolikih operacija kao npr. kod cirkulacijskih sustava za valjaonice ili kalender strojeve (za kotrljajuće i klizne ležajeve), vakuum pumpe i hidrauličke sustave.

BP Spemo HB
Tehnički list

Visokokvalitetna solventno rafinirana mineralna ulja sa dodatkom aditiva koji pospješuju dobro izdvajanje vode kao i zaštitu od hrđe i oksidacije koja je potrebna za podmazivanje ležajeva proizvođača Morgan i Mesta. Zadovoljavaju i nadmašuju: MORGOILTM Specifikacija maziva izdanje 1.1 (27.01.2005) Udruženje tehničara u industriji proizvodnje čelika – ATS 384-112 Ovi proizvodi najčešće se koriste za podmazivanje ležajeva stanova za valjanje čelika kao i kod drugih primjena gdje se traži visokokvalitetna cirkulacijska ulja sa dobrim svojstvima zaštite od hrđe i oksidacije i izdvajanja vode.

BP Energol MGX
Tehnički list

Energol MGX su cirkulacijska ulja namijenjena MORGOIL ‘’back-up’’ ležajevima rolni proizvođača kao što su Morgan Construction Company, Danielli, SMS Demag i drugi. Zadovoljavaju i nadmašuju: MORGOILTM Specifikacija maziva izdanje 1.1 (27.01.2005) Danielli standard 0.000.001 izdanje 14

BP Energol PM 220
Tehnički list

Visokokvalitetno ulje mineralne baze za cirkulacijske sustave strojeva za papir. Posebno odabrano bazno ulje i paket aditiva osiguravaju mu visoku otpornost na oksidaciju, koroziju, dobru filtrabilnost i dobro svojstvo izdvajanja vode.