ARAL - ULJA ZA PRIJENOSNIKE VOZILA I ANTIFRIZ

HYP 85W-90
Visokoefikasno ulje sa internacionalnim standardima za hipoidna ulja za mjenjače. Preporučuje se za upotrebu u putničkim vozilima, privrednim vozilima ili terenskim vozilima (autobusi, građevina, poljoprivredna mehanizacija) i motociklima u prednjim i zadnjim osovinama, diferencijalima, ručnim mjenjačima, upravljačkim sistemima i pomoćnim
uređajima prema preporukama proizvođača.
Specifikacije API GL 5; MIL-L-2105 C / D; Ford SQM-2C-9002-AA;
Mercedes-Benz 235.0; MAN 342 tip N; ZF: TE-ML 05 A, 07 A, 08, 12 A, 016C, 17B
Pakovanja:
Aral Getriebeöl HYP SAE 85W-90 / 6×0,5L Bottles
Aral Getriebeöl HYP SAE 85W-90 Garage Drum 60L
Aral Getriebeöl HYP SAE 85W-90 Drum 205L
Aral Getriebeöl HYP SAE 85W-90 Can 20L
Aral Getriebeöl HYP SAE 85W-90 / 12×1 L Tins

HYP 85W-140
Ulje za prijenosnike osobnih i privrednih vozila za teško opterećene hipoidne pogone kao i za diferencijale,
ručne mjenjače i pomoćne pogone.
Specifikacije:
API GL 5; MIL-L-2105 C / D; Ford SQM-2C-9002-
AA; ZF TE-ML 08A; ZF: TE-ML 05 A, ..07 A, ..12
A,..16D,..17B
Pakovanja:
Aral Getriebeöl HYP SAE 85W-140 Drum 205L
Aral Getriebeöl HYP SAE 85W-140 Can 20L

EP SYNTH. 75W-90
Ovo visokoefikasno ulje za mjenjače sa Aralovom sintetičkom tehnologijom se upotrebljava u putničkim vozilima sa 4 i 5 stepeni prenosa i transaxle mjenjačima (menjač iza zadnje osovine). Takođe može da se upotrebljava u mjenjačima i pomoćnim pogonima u privrednim vozilima i motociklima. Upotrebljavajte ovo višestepeno ulje umjesto jednostepenih ulja prema API GL 4 (SOW 80W, 85W-90) u slučaju problema sa mijenjanjem stepena prenosa (npr. teško se menja, bučno…).
Specifikacije:
API GL 4 plus; VW-Norm 501 50 (G50); Ford ESD
M2C175-A; MIL-L-2105; ZF TE-ML 02D , ..08A;
Pakovanja:
Aral Getriebeöl EP SYNTH. SAE 75W-90 Garage Drum
60L
Aral Getriebeöl EP SYNTH. SAE 75W-90 Drum 205L
Aral Getriebeöl EP SYNTH. SAE 75W-90 / 6×0,5L
Bottles
Aral Getriebeöl EP SYNTH. SAE 75W-90 Can 20L

ATF 22
Tečnost za prijenosne sisteme u skladu sa prošlom specifikacijom General Motorsa Dexron II (D) za upotrebu u automatskim i ručnim mjenjačima, kvačilima i upravljačkim sistemima, hidrauličkim sistemima ili pomoćnim uređajima. Za upotrebu u automobilima, privrednim vozilima (kamioni, građevinska i poljoprivredna mehanizacija), opremi
za željeznice, motociklima (ulje za viljuške). Aralova tečnost za prenosne sisteme ATF 22 je obojena u crveno.
Specifikacije:
General Motors ATF tip II D; Mercedes-Benz 236.6;
MAN 339 tip D; Renk; ZF TE-ML 03 D , ..04D , ..09A ,
..11A , ..14A, ..17C; Voith 55.6335.xx (G 607);
Pakovanja:
Aral Getriebeöl ATF 22 / 6×0,5L Bottles
Aral Getriebeöl ATF 22 / 12x1L Bottles
Aral Getriebeöl ATF 22 Drum 205L
Aral Getriebeöl ATF 22 Can 20L
Aral Getriebeöl ATF 22 Garage Drum 60L