BP - ULJA ZA PRIJENOS TOPLOTE, DODATAK ZA ČIŠĆENJE SISTEMA

Transcal N
Tehnički list

Ulje za prijenos topline mineralne baze. Za niskotlačne sustave sa temperaturama na grijaču do 320°C, najveća dozvoljena kratkotrajna temperatura uljnog filma do 340°C. Visoka termooksidacijska stabilnost omogućuje im dug radni vijek.

Transcal SA
Tehnički list

Potpuno sintetsko ulje za prijenos toplote. Za ssisteme sa temperaturama na grijaču do 350°C, najveća dozvoljena kratkotrajna temperatura uljnog filma do 370°C.

Transclean 801
Tehnički list

Dodatak za cirkulacijske sisteme, topiv u mineralnim i sintetskim uljima ugljikovodične baze. Koncentrirani detergenti koji se dodaju prije izmjene u sisteme cirkulacijskog podmazivanja turbina ili druge sisteme kako bi očistili nakupljene naslage.