TURBINSKA I ULJA ZA PRIJENOS TOPLOTE

Nudimo Vam slijedeća ulja:

Perfecto T 32,  Perfecto T 46,  Perfecto T 68l
Visoko rafinirana mineralna ulja sa posebno prilagođenim aditivima koji ulju osiguravaju izvanrednu oksidacijsku stabilnost i zaštitu od korozije za sve vrste metala. Ne sadrže cink. Odgovaraju DIN 51 515 L-TD od. ISO 8068, tip AR & B i int. propisom proizvođača.
Perfecto AWT 32,  Perfecto AWT 46,  Perfecto AWT 68,  Perfecto AWT 100
Visoko rafinirana mineralna ulja sa posebno prilagođenim aditivima koji ulju osiguravaju izvanrednu oksidacijsku stabilnost i zaštitu od korozije za sve vrste metala. Sadrže i aditive protiv trošenja. Odgovaraju: DIN 51 515 L-TD od. ISO 8068, tip AR & B i int. propisom proizvođača.
Perfecto HT 5
Mineralno ulje za prijenos toplote, odlične oksidacijske stabilnosti. Pri višim temperaturama ne dolazi do stvaranja koksa i izlučivanja lakših uljnih frakcija, koje lako uzrokuju požar.