BP - TURBINSKA I TRAFO ULJA

Energol THB
Tehnički list

Turbinsko ulje visokorafinirane mineralne baze uz dodatak aditiva koji pružaju dobra oksidacijska svojstva (TOST>4000), dobru zaštitu od korozije, dobro izdvajanje vode i zraka. Za podmazivanje parnih turbina, kompresora i vodenih turbina, plinskih turbina kod koji ne treba ulje sa izraženim AW svojstvima. Zadovoljava British Standard BS 489, DIN 51515, Nuclear Electric 207001, National Power, PowerGen, GEK 28143A, Alstom HTDG 90 117 (ABB)

Turbinol X
Tehnički list

Aditivizirana turbinska ulja najmodernije tehnologije poboljšanih baznih ulja sa poboljšanim svojstvima oksidacijske stabilnosti i podmazivanja (TOST>10000). Za primjenu na parnim i plinskim turbinama i regulacijskim sustavima, turbokompresorima. Zadovoljavaju DIN 51515 L-TD dio 1, ISO 8068 L-TSA i L-TGA, BS 489, Siemens AG-Power Generation TLV 9013 04, Alstom HTGD 90 117 D, Alstom Energie (NBA p50001a), General Electric GEK 107395, General Electric GEK 32568F, Hitachi

Turbinol X-EP
Tehnički list

Visokokvalitetna ulja bez cinka sa poboljšanim indeksom viskoznosti (ISO 6743/4 tip HV i DIN 51502 klasifikacija – HVLP). Za posebno opterećene sisteme koji zahtijevaju visoku razinu AW aditiva, dobru filtrabilnost, korozijsku zaštitu, izvanrednu termalnu i oksidacijsku stabilnost i sposobnost izdvajanja vode. Posebno prikladna u uvjetima gdje postoje izražene promjene temperature kao što je to slučaj kod građevinske
opreme, brodskih sistema ili kod preciznih alatnih strojeva koji zahtijevaju zadržavanje odgovarajuće viskoznosti sa promjenom temperature kroz dalji vremenski period. Zadovoljavaju većinu industrijskih specifikacija i zahtjeva proizvođača opreme.

Energol JS-R Getrocknet
Tehnički list

Transformatosko ulje naftenske baze (selektivno rafinirano) sa visokom otpornosti na oksidaciju sa niskim tecištem. Zadovoljava IEC 296 klasa I i II, IEC 60296 (2003), NF C-27-101 klasa 2, DIN 57 370/1 klasa A