IZBOR KOJI ZADOVOLJAVA VAŠE POTREBE

HIDRAULIČKA ULJA I TEKUĆINE - CASTROL

Kako odabrati odgovarajuće Castrol hidrauličko ulje?

ZAHTJEV VISKOZNOSTI
Koja je najveća i najmanja viskoznost potrebna za rad sistema.
RADNA TEMPERATURA
Da li je sistem izložen velikim promjenama temperature? Da li se sistem tokom rada zagrijava?
VATROOTPORNOST
Da li postoji potreba za korištenjem teško zapaljive tekućine?
PREPORUKE PROIZVOĐAČA
Da li postoje posebne preporuke proizvođača opreme?
KOMPATIBILNOST SAMATERIJALIMA
Da li bilo koji od konstrukcionih materijala zbog svoje nekompatibilnosti ograničava odabir tekućine?
BRIGA ZA OKOLIŠ
Postoje li potreba za posebnim mjerama zbog moguće izloženostiokoliša štetnim tvarima.
SISTEM ADITIVA
Da li sistem zahtijeva korištenje tekućine koji ne sadrži aditive nabazi cinka (bezpepelni aditivi)?

Hidraulička ulja i tekućine - Castrol

Hyspin Spindle Oil  E5
Visoko rafinirano mineralno ulje sa dodatkom inhibitora hrđe i oksidacije
Hyspin AWS
Cirkulacijsko i hidrauličko ulje proizvedeno od visoko rafiniranog mineralnog ulja i aditiva protiv habanja (AW) na bazi stabiliziranog cinka.
Hyspin AWH-M
Hidrauličko ulje sa visokim indeksom viskoznosti (IV) proizvedeno od visoko rafiniranog mineralnog ulja i aditiva protiv habanja (AW) na bazi stabiliziranog cinka.
Hyspin ZZ
Hidrauličko ulje sa svojstvom zaštite od habanja proizvedeno od visoko rafiniranog mineralnog ulja i aditiva protiv habanja (AW) koji ne sadrže cink (bez pepelni aditivi).
Hyspin HVI 46 D (stari naziv Vario HDX)
Visokoučinkovito ulje za alatne strojeve razvijeno kako bi zadovoljilo HLP-D (deterdžent) klasifikaciju za hidrauličke tekućine.
Optileb HY
Sintetičko hidrauličko ulje za primjenu u prehrambenoj industriji.
Carelube HES
Biorazgradljivi hidraulički fluid baziran na sintetičkom esterima za primjenu u sistemima koji mogu onečistiti prirodni okoliš.
TEŠKO ZAPALJIVE HIDRAULIČKE TEKUĆINE
Hydrosafe 620
HFC tekućina za primjenu pri pritiscima do 310 bara sa dobrim AW svojstvima.
Anwol SWX
Najbolji u svojoj klasi HFDU tekućina. Prirođeno visoka otpornost na zapaljenje i gorenje u usporedbi sa mineralnim uljima. Primjena pri pritiscima do 520 bara.