Castrol Vam nudi:

Sveobuhvatni program ulja za zupčaste prijenosnike svjetske razine kvalitete uz stručnu podršku koja će vam pomoći da:

> Produžite radni vijek prijenosnika

> Postignete optimalni učinak

> Produžite intervale održavanja

> Povećate produktivnost

> Snizite troškove održavanja

> Smanjite ukupnu potrošnju i otpad

Koristeći globalnu mrežu stručnjaka u razvoju i primjeni maziva, putem lokalnih inženjera i timova za podršku težimo osigurati Vam optimalni učinak u proizvodnji. Castrol prijenosnička ulja formulirana su koristeći najnovije spoznaje u razvoju materijala, testirana u laboratorijskim i proizvodnim uvjetima u bliskoj suradnji sa vodećim svjetskim imenima u proizvodnji prijenosnika i druge opreme. Možete se pouzdati da će Castrol pružiti

odgovarajući proizvod za bilo koju primjenu u Vašem pogonu.

Odabir odgovarajućeg Castrol ulja za zupčaste prijenosnike

Check lista:

Podmazati zatvorene zupčaste prijenosnike sa uljem koje ima:

1. Odgovarajuću viskoznost – za veličinu, vrstu i brzinu prijenosnika. Pri tome treba uzeti u obzir i radnu temperaturu i opterećenje, udarna opterećenja, temperature okoliša prilikom pokretanja kao i starost i opće stanje prijenosnika.

2. Hemijsku stabilnost – otpornost na povišenu sklonost oksidaciji zbog trajnog miješanja sa zrakom pri temperaturama oksidacije.

3. Radnu klasifikaciju – u skladu sa propisanim od strane proizvođača prijenosnika.

4. Deemulzivnost – sposobnost izdvajanja vode tako da vlaga koja onečišćuje ulje može biti izdvojena iz spremnika u kojem se nalazi ulje. To umanjuje nastajanje hrđe i korozije i ograničava gubitak mazivih svojstava koji inače nastaju kao posljedica stvaranja vodom uzrokovanih taloga.

5. Odgovarajuću debljinu mazivog sloja i sposobnost podnošenja opterećenja – kako bi metalne površine u dodiru bile dovoljno odvojene i zaštićene od oštećenja koje uzrokuju visoki momenti, udarna opterećenja i hladni startovi.

Podmazivanje zupčastih prijenosnika

Podmazivanje zupčastih prijenosnika:

Vrste prijenosnika: Zatvoreni parovi zupčanika ili reduktori su najčešći način prenošenja snage sa jednog vratila na drugo. Osnovna znanja o najčešćim vrstama, sastavnim dijelovima i njihovoj funkciji pomažu pri odabiru optimalnog maziva koje će poboljšati učinak reduktora. Vrste reduktora se razlikuju po obliku i načinu zahvata među parovima zupčanika.

Parovi čeonih zupčanika: Sastoje se od para paralelnih cilindričnih zupčanika sa ravnim zubima. Imaju ograničenu sposobnost nošenja opterećenja i bučniji rad. Parovi stožnika: Sastoje se od para okomitih vratila kod kojih se prijenos snage ostvaruje dodirom dva konusna zupčanika sa ravnim zubima. Obično se koriste u slučajevima kada je potrebno prenijeti snagu sa jednog na drugo, okomito vratilo.

Parovi koničnih zupčanika: Zubi običnog koničnog zupčanika mogu biti koso položeni tako da tvore spiralni oblik. Takav oblik zubi omogućuje tiši i mirniji prijenos snage. Koristi se u zahtjevnijim primjenama kao npr. kod radnih
strojeva.

Čeoni zupčanici sa strelastim zubima: Paralelni cilindrični zupčanici koji umjesto ravnih imaju kose zube u obliku strijele ili riblje kosti. Koriste se za prenošenje većih snaga i brzina.

Čeoni zupčanici s kosim zubima: Cilindrični parovi zupčanika sa kosim zubima koji mogu prenositi kretanje među paralelnim ili neparalelnim osima koje se ne sijeku. Zubi su kosi tako da više zubi je u zahvatu. To omogućuje boje nošenje i tiši i mirniji rad.

Pužni prijenosi: Koriste se u slučajevima gdje su osi prijenosa okomite i potrebno je ostvariti veliku redukciju brzine (pogonski zupčanik je puno manji od gonjenog zupčanika). Sastoje se od manjeg kola koje ima zavojne zube u obliku vijka i većeg kola. U zahvatu je uvijek veći broj zubi što omogućuje veći prijenos snage i mirniji rad, postoje i izvedbe gdje je samo jedan zub u zahvatu. Zbog izraženog trenja klizanja preporučuje se koristiti maziva sa posebnim aditivima.

Hipoidni zupčanici: Prijenos kretanja između osi koje se ne sijeku ali su međusobno pod pravim uglom. Zbog međusobnog klizanja površina potrebna su maziva sa EP aditivima. Hipoidni zupčanici najčešće se nalaze u automotivnim prijenosnicima.

Ulja za industrijske prijenosnike

Mineralna osnova
Alpha SP
Višenamjensko reduktorsko ulje sa EP dodacima na osnovi fosfor – sumpor tehnologije.
Molub-Alloy 814/150;   90/220; 690/320;   140/460
Ulje za ekstremno opterećene prijenosnike, udarna opterećenja, kreni – stani uvjeti rada, niska brzina vrtnje, Umanjeni koeficijent trenja,dolazi do izražaja kod graničnih uvjeta, svojstvo koje omogućuje posebna mješavina krutih mazivih čestica. Najučinkovitije kod udarnih opterećenja, kreni – stani uvjeta rada, niske brzine vrtnje.
Molub-Alloy   170W/680
Ulje za ekstremno opterećene prijenosnike, udarna opterećenja, kreni – stani uvjeti rada, niska brzina vrtnje, Umanjeni koeficijent trenja,dolazi do izražaja kod graničnih uvjeta, svojstvo koje omogućuje posebna mješavina krutih mazivih čestica. Najučinkovitije kod udarnih opterećenja, kreni – stani uvjeta rada, niske brzine vrtnje.
Molub-Alloy  00S/1000   i Molub-  Alloy 1500
Ulje za ekstremno opterećene prijenosnike, udarna opterećenja, kreni – stani uvjeti rada, niska brzina vrtnje, Umanjeni koeficijent trenja,dolazi do izražaja kod graničnih uvjeta, svojstvo koje omogućuje posebna mješavina krutih mazivih čestica. Najučinkovitije kod udarnih opterećenja, kreni – stani uvjeta rada, niske brzine vrtnje.
Optigear BM 68, 100,  150, 220, 320, 460,  680, 1000,1500,   3000
Dugoročno podmazivanje industrijskih prijenosnika u teškim uvjetima rada. MFT paket aditiva omogućuje aktivnu prilagodbu opterećenjima čime se smanjuje koeficijent trenja i habanje, uklanja se mikropitting i produžuje radni vijek ulja i prijenosnika.
Tribol 1100
Dugoročno podmazivanje prijenosnika, u uvjetima srednjih i visokih optrećenja, kao i podmazivanje ležaja, cirkulacijskih sistema. TGOA paket aditiva smanjuje koeficijent trenja i habanje. Produžuje radni vijek prijenosnika i ulja.
Molub Alloy GM 969/ 320 (stari naziv Molub-Alloy 969/320
Proizvod za punjenje zatvorenih prijenosnika koji propuštaju i gube ulje. U tački istjecanja tvori brtvenu masu koja sprječava daljnje isticanj ulja.
Sintetička osnova
Alphasyn T
Dobra termalna/oksidacijksa stabilnost – omogućuje produženi radni vijek ulja i skraćuje vrijeme van pogona > Visoka sposobnost sprječavanja korozije – pomaže očuvanju površina.
Alphasyn PG
Visoka sposobnost podnošenja opterećenja i izvanredno sprečavanje habanja – smanjuje potrebe za održavanjem > niža potrošnja energije i smanjenje radne temperature. Široki raspon temperatura primjene.
Optigear Synthetic 800 (stari naziv Tribol 800)
Savremeni industrijski prijenosnici i pužni prijenosnici, srednje i visoko opterećeni, podmazivanje ležaja, kratkotrajne temp. do + 160 °C.
Optigear Synthetic X
Potpuno sintetičko proizvod sa dodatkom MFT aditiva. Za najteže primjene i najduže intervale izmjene.
Optileb GT
Fiziološki neškodljiva ulja za industrijske prijenosnike, klizni i kotrljajući ležaji, NSF H1.
Tribol BioTop 1418
Industrijski prijenosnici, ležaji i cirkulacijski sistemi. Biorazgradivo CEC L-33-A-94 > 80 %.